prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. | Summer University
Prague Area Studies | Faculty | University

prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

Publications

Monographs
Brunclík M., Hájek L., & Kubát M. (2023). Nepsané hranice moci : Ústavní zvyklosti v české politice. Books & Pipes.
Brunclík M., Kubát M., Vincze A., Kindlová M., Antoš M., Horák F., & Hájek L. (2023). Power Beyond Constitutions : Presidential Constitutional Conventions in Central Europe. Palgrave Macmillan.
Bankowicz M., & Kubát M. (2021). Co je politika a jak ji zkoumat? Politická věda Giovanniho Sartoriho. Centrum pro studium demokracie a kultury.
Brunclík M., & Kubát M. (2019). Semi-presidentialism, Parliamentarism and Presidents : Presidential Politics in Central Europe. Routledge.
Kysela J., Kubát M., Bělohradský V., Agha P., Píša R., Preuss O., Potocký T., Bílková V., Marešová A., Slavík M., Ondřejková J., Wintr J., & Urban M. (2019). Populismus v demokratickém právním státě: hrozba, nebo výzva?. Leges.
Kubát M., Mejstřík M., Pasquino G., Massari O., Beyme K., Strmiska M., Novák M., & Bankowicz M. (2019). Giovanni Sartori : Challenging Political Science. ECPR Press.
Brunclík M., & Kubát M. (2017). Kdo vládne Česku? : poloprezidentský režim, přímá volba a pravidla hry. Barrister & Principal.
Kubát M., Mejstřík M., Kocián J., Karasová N., Handl V., Šrámková J., Dimitrov M., Skálová B., & Perottino M. (2016). Populismus v časech krize. Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum.
Balík S., & Kubát M. (2015). Undemokratische Regime: theoretische Verortung und Fallbeispiele. Verlag Barbara Budrich.
Kubát M., & Lebeda T. (2014). O komparativní politologii a současné české politice. Karolinum.
Kubát M. (2013). Současná česká politika. Co s neefektivním režimem?. Barrister & Principal.
Balík S., & Kubát M. (2012). Teorie a praxe nedemokratických režimů. Dokořán.
Kubát M. (2010). Teoria opozycji politycznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Kubát M. (2010). Political opposition in theory and Central European practice. Peter Lang.

Chapters in monographs
Císař O., & Kubát M. (2021). Czech Republic: Running the State Like a Family Business. Populism and the Politicization of the COVID-19 Crisis in Europe (pp. 101-114).
Hartliński M., & Kubát M. (2021). Leaders of parties or parties of leaders? The position of party leaders and models of their selection on the example of Poland and the Czech Republic. The Future of Political Leadership in the Digital Age : Neo-Leadership, Image and Influence (pp. 124-139).
Kubát M., & Balík S. (2021). Political science in the Czech Republic in the time of pandemic. Political science in Central Europe in the time of Pandemic (pp. 21-31).
Kubát M. (2019). Populismus v minulosti, a hlavně v současnosti. Populismus v demokratickém právním státě: hrozba, nebo výzva? (pp. 44-57).
Kubát M. (2019). An Italian in New York, an Alien to Political Science? An Intellectual Portrait of Giovanni Sartori. Giovanni Sartori: Challenging Political Science (pp. 27-40).
Kubát M. (2018). Maltská republika. Politika nejmenších evropských států (pp. 139-162).
Kubát M. (2016). Komuniści po komunizmie. Opozycja antysystemowa we współczesnych Czechach. Rola opozycji w systemach demokratycznych (pp. 173-194).
Kubát M. (2015). Przywództwo partyjne w Czechach : pod znakiem gwałtownych przeobrażeń politycznych. Przywództwo partyjne w państwach postkomunistycznych (pp. 79-100).

Articles
Brunclík M., & Kubát M. (2023). Constitutional Conventions in Central Europe: Presidents in Government Formation Process. Problems of Post-Communism, 70(1), 42-54. UT-WOS link 
Císař O., & Kubát M. (2021). Populismus in Tschechien: Ein ostmitteleuropäischer Regionalvergleich. Osteuropa, 71(4–6), 115-130. UT-WOS link 
Bankowicz M., & Kubát M. (2021). Giovanni Sartori o demokracii. Kontexty, 13(2), 6-15.
Kubátová H., & Kubát M. (2021). The priest and the state: Clerical fascism in Slovakia and theory. Nations and Nationalism, 27(3), 734-749. UT-WOS link 
Kubát M. (2021). Ústavní soud a volební systém opět na scéně. Kontexty, 13(1), 4-8.
Kubát M. (2020). Parlamentní režim v ČR po třiceti letech. Kontexty, 12(1), 19-23.
Kubát M., & Hartliński M. (2019). Party Leaders in the Czech Populist Parties and Movements. Polish Political Science Review, 7(1), 107-119.
Kubátová H., & Kubát M. (2018). Were There 'Bystanders' in Topol'čany? On Concept Formation and the 'Ladder of Abstraction'. Contemporary European History, 27(4), 562-581. UT-WOS link 
Brunclík M., & Kubát M. (2016). Český demokratický režim po roce 2012: přechod k poloprezidencialismu?. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 52(5), 625-646. UT-WOS link 
Brunclík M., & Kubát M. (2016). The Czech Parliamentary Regime After 1989: Origins, Developments and Challenges. Acta Politologica, 8(2), 5-29.
Brunclík M., & Kubát M. (2016). Contradictory Approaches: Discussing Semi-Presidentialism in Central Europe. Analele Universitati Bucuresti. Seria Ştiinte Politice, 18(1), 67-79. UT-WOS link 
Kubát M. (2016). Komunistyczna Partia Czech i Moraw - skuteczne połączenie protestu socjalnego i nacjonalistycznego. Polityka i Społeczeństwo, 14(1), 79-90.
Brunclík M., & Kubát M. (2014). The Crisis of the Czech Politics 25 Years After the Velvet Revolution. Politeja, 11(28), 163-179.
Kubát M. (2014). 25 lat czeskiej demokracji - sukces czy fiasko?. Arcana, 19(117), 49-59.
Kubát M. (2013). Jak wybierać prezydenta Czech?. Arcana, 19(110), 83-100.
Kubát M., & Kysela J. (2013). L'élection du Président au suffrage direct en République tchèque : beaucoup de paroles, peu d'arguments. Est Europa : Revue d'études politiques et constitutionnelles, Neuveden(2013), 231-245.
Kubát M. (2013). On the classical theories of non-democratic regimes and their usefulness in examining Eastern Europe 1944-1989. Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 35(1), 7-25.