Mgr. Karel Svoboda, Ph.D. | Summer University
Prague Area Studies | Faculty | University

Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.

Publications

Monographs
Šír J., Emler D., Fjodorov J., Hamatová K., Karasová N., Kučera J., Lebduška M., Lídl V., Lukešová O., Pondělíček J., Raiman V., Samus M., Sviták M., Svoboda K., Švec L., & Buchar J. (2017). Ruská agrese proti Ukrajině. Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum.
Svoboda K. (2016). Autokrat a jeho doba : Rusko a revoluce v letech 1830-1831. Karolinum.
Reiman M., Litera B., Svoboda K., & Kolenovská D. (2015). Rožděnije děržavy : Istorija Sovetskogo Sojuza s 1917 po 1945 god. Rosspen.
Reiman M., Litera B., Svoboda K., & Kolenovská D. (2013). Zrod velmoci : dějiny Sovětského svazu 1917-1945. Karolinum.
Svoboda K., Ander A., Andrle J., Brabcová O., Bůžková I., Cibulková P., Irmanová E., Kocian J., Kosová J., Králová K., Litera B., Lomíček J., Pelíšková E., Pikal K., Procházka J., Skálová B., Srstková N., Šimák J., Švec L., Tejchman M., & Vykoukal J. (2011). Energie spojující či rozdělující?: perspektivy rozvoje energetiky zemí Střední a Východní Evropy. Flavia Viera.
Karásek T., Stejskal L., Anděl P., Moravcová D., Hrubý Z., & Svoboda K. (2008). European Union in a new security environment. Matfyzpress.

Chapters in monographs
Kratochvíl P., & Svoboda K. (2018). Russia in the Czech Foreign Policy. Czech Foreign Policy in 2017 : Analysis (pp. 170-182).
Svoboda K. (2018). The Eastern Partnership States in the Czech Foreign Policy The Year of Diminishing Interest. Czech Foreign Policy in 2017 : Analysis (pp. 139-149).
Svoboda K. (2017). Státy Východního partnerství v české zahraniční politice. Česká zahraniční politika v roce 2016: Analýza ÚMV (pp. 186-203).
Svoboda K. (2007). Ekonomická politika za vlády Vladimira Putina. Rusko a postsovětský prostor : sborník příspěvků (pp. 35-59).

Articles
Svoboda K. (2022). Češsko-rossijskije otnošenija skvoz prizmu koncepta mjagkoj sily. Višegradskaja Evropa [online], 13(1), 20-34.
Svoboda K. (2021). Norms as a Political Weapon? Sanitary, Phytosanitary, and Technical Norms as Russia's Foreign Trade Tool. Problems of Post-Communism, 68(1), 66-73. UT-WOS link 
Svoboda K. (2019). History as a Unifying Tool in Putin's Russia. Comenius: Journal of Euro-American Civilization, 6(2), 207-226.
Svoboda K. (2019). On the Road to Maidan: Russia's Economic Statecraft Towards Ukraine in 2013. Europe-Asia Studies, 71(10), 1685-1704. UT-WOS link 
Svoboda K. (2018). Kdo je pan Putin? Nad českými překlady knih o dnešním Rusku. Soudobé dějiny, 25(1-2), 244-251.
Svoboda K. (2017). Losing Room for Maneuver? The Effects of Western Crises on Czechoslovak Foreign Trade in the 1970s. Comenius: Journal of Euro-American Civilization, 4(2), 311-330.
Svoboda K. (2014). Šeď Putinovy historické politiky. Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia, 14(1-2), 49-68.
Svoboda K. (2014). Is the Glass Half-empty or Half-full?. Prague Papers on the History of International Relations, Neuveden(2), 50-60.
Svoboda K. (2013). Vliv vnějších podmínek na zahraniční obchod Československa v letech 1971-1980. Slovanský přehled. Review for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe, 99(3-4), 323-338.
Svoboda K. (2011). Business as usual? Gazprom's pricing policy toward the Commonwealth of Independent States. Problems of Post-Communism, 58(6), 21-35. UT-WOS link 
Svoboda K. (2010). Zahraniční politika Mikuláše I. v kontextu hospodářské situace impéria. Slovanský přehled. Review for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe, 96(1-2), 27-40.
Svoboda K. (2008). Sootnoshenie ekonomicheskikh reform i politicheskikh preobrazovanii prezidenta Putina. Politeks, 5(4), 129-138.
Svoboda K. (2007). Energie pro Evropu : energetická spolupráce Ruska a zemí postsovětského prostoru s Evropskou unií. Mezinárodní vztahy, 42(2), 96;99.
Souleimanov E., & Svoboda K. (2006). Čečenská válka a ruská společnost. Středoevropské politické studie, 8(2-3), 136-165.
Svoboda K. (2006). Vývoj průmyslu v Rusku let 1900-1913. Slovanské historické studie, 2006(mimořádné), 173-187.
Svoboda K. (2006). Rusko-turecké vztahy : od soupeření ke spolupráci v oblasti energetiky. Mezinárodní politika, 30(6), 9-11.
Svoboda K. (2006). Prisoedinenie k WTO kak predmet vnutripoliticheskoi disskussii. Politeks, 2006(2), 247-255.
Svoboda K. (2006). Role ruských energetických kolosů ve světové politice. Mezinárodní politika, 30(2), 12-14.
Svoboda K. (2005). Rusko : země investicím zaslíbená?. Mezinárodní politika, 29(5), 12-14.
Svoboda K. (2005). Ruský stabilizační fond. Mezinárodní politika, 29(4), 29-30.